Week Thirteen Standings

Rank Team Name Picks Correct Best Bets Picks (Black = Game Winner TBD, Green = Correct Pick, Red = Wrong Pick, Bold = Best Bet)
1Mcgrady112BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)NO (+3½)
2Baby Huey103BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)DEN (+7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
3b_stats103NE (+3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)TEN (+4½)DEN (+7½)HOU (+6½)LAR (+7½)SF (-3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
4BriKor103BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)DEN (+7½)CLE (-6½)SEA (-7½)SF (-3½)KC (-2½)LV (+1½)IND (+10½)TB (-3½)
5Teemu103BUF (-3½)ATL (+0½)GB (-3½)JAC (-0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)NO (+3½)
6Arthurs Alumni102BUF (-3½)ATL (+0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
7Mira Caper102BUF (-3½)ATL (+0½)GB (-3½)DET (+0½)NYJ (+2½)NYG (+2½)PHI (-4½)DEN (+7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LV (+1½)IND (+10½)TB (-3½)
8Robert Solmundson102BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)JAC (-0½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
9Pharaohs101BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)SF (-3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
10HABS101BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
11cream101BUF (-3½)ATL (+0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)HOU (+6½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LV (+1½)IND (+10½)NO (+3½)
12Avery Hannah93NE (+3½)PIT (-0½)GB (-3½)JAC (-0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)DEN (+7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
13Minnipeg92NE (+3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)NYJ (+2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)HOU (+6½)SEA (-7½)SF (-3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)NO (+3½)
14Ray Rickburn92BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)DEN (+7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
15NFC North Owner92NE (+3½)ATL (+0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)NO (+3½)
16Kim's Double D's92BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
17patsforlife92BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)HOU (+6½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
18Onion92BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)NYJ (+2½)WSH (-2½)PHI (-4½)DEN (+7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LAC (-1½)DAL (-10½)NO (+3½)
19ella91BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)DEN (+7½)CLE (-6½)SEA (-7½)SF (-3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
20pattt91BUF (-3½)ATL (+0½)GB (-3½)DET (+0½)NYJ (+2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
21lexi_henry83NE (+3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)CIN (+2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
22Mike Curtis82NE (+3½)ATL (+0½)GB (-3½)DET (+0½)NYJ (+2½)WSH (-2½)TEN (+4½)DEN (+7½)HOU (+6½)LAR (+7½)SF (-3½)CIN (+2½)LV (+1½)IND (+10½)NO (+3½)
23The Scottish Gunns82BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)NO (+3½)
24Patsfan82NE (+3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
25Elway782BUF (-3½)ATL (+0½)GB (-3½)JAC (-0½)NYJ (+2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)SF (-3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
26Los Pollos Hermanos82BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LV (+1½)IND (+10½)TB (-3½)
27Olby1482BUF (-3½)ATL (+0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)HOU (+6½)SEA (-7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
28DaveStan82BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)NYJ (+2½)WSH (-2½)TEN (+4½)DEN (+7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LV (+1½)IND (+10½)TB (-3½)
29Jets2382NE (+3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)NYJ (+2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)SF (-3½)CIN (+2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
30petrpro81BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)JAC (-0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
31MrT81BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)JAC (-0½)NYJ (+2½)WSH (-2½)TEN (+4½)DEN (+7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LV (+1½)IND (+10½)NO (+3½)
32BigT81BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)JAC (-0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
33mudt fut dawg73BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)JAC (-0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)SF (-3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
34TimKozan73BUF (-3½)ATL (+0½)GB (-3½)JAC (-0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
35Kevin Williment73BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LV (+1½)IND (+10½)TB (-3½)
36Mostly Honest Golfer72NE (+3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
37Go Vikes72BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)TEN (+4½)BAL (-7½)HOU (+6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
38Dropped Balls and Non Calls72PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LV (+1½)IND (+10½)TB (-3½)
39Lil Srapper72BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)DEN (+7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
40Eddy72NE (+3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)TEN (+4½)DEN (+7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
41JHay1071BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)TEN (+4½)BAL (-7½)HOU (+6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
42Rod Marcyniuk71NE (+3½)ATL (+0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)SF (-3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
43Joe Wabick71BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)JAC (-0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
44RF171NE (+3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
45Peanut3371NE (+3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LV (+1½)IND (+10½)TB (-3½)
46Wazzy2471BUF (-3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)NYJ (+2½)NYG (+2½)TEN (+4½)BAL (-7½)HOU (+6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LV (+1½)IND (+10½)TB (-3½)
47KushMN71NE (+3½)PIT (-0½)GB (-3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)HOU (+6½)LAR (+7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
 ninersnation70BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)DEN (+7½)CLE (-6½)SEA (-7½)SF (-3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
 STUHEY 70BUF (-3½)ATL (+0½)GB (-3½)JAC (-0½)NYJ (+2½)WSH (-2½)PHI (-4½)DEN (+7½)HOU (+6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)NO (+3½)
50Bogo62NE (+3½)ATL (+0½)GB (-3½)JAC (-0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)DEN (+7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
51Coop2362BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)JAC (-0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
52Geoff Renouf62BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)NYJ (+2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LV (+1½)DAL (-10½)TB (-3½)
53Gregory bizruchak62BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)TEN (+4½)BAL (-7½)HOU (+6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
54The Brady Bitch62BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
55Gtoshesq62BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)NYG (+2½)PHI (-4½)BAL (-7½)HOU (+6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
56Down! Set! What?61NE (+3½)ATL (+0½)CHI (+3½)JAC (-0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
57Tory Burch61BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
58Monster of the Midway61BUF (-3½)PIT (-0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)PHI (-4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
59codyb61NE (+3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)NYJ (+2½)NYG (+2½)TEN (+4½)DEN (+7½)HOU (+6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)NO (+3½)
 Joe Auger60BUF (-3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)NYJ (+2½)NYG (+2½)TEN (+4½)BAL (-7½)HOU (+6½)SEA (-7½)MIA (+3½)CIN (+2½)LV (+1½)IND (+10½)NO (+3½)
61Kingslayer9551NE (+3½)ATL (+0½)CHI (+3½)DET (+0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)DEN (+7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
 MATLOCK50NE (+3½)PIT (-0½)GB (-3½)JAC (-0½)NYJ (+2½)WSH (-2½)PHI (-4½)DEN (+7½)HOU (+6½)LAR (+7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
63breesboy41BUF (-3½)LAR (+7½)SF (-3½)KC (-2½)LAC (-1½)DAL (-10½)TB (-3½)
64Largent at Arms32NE (+3½)ATL (+0½)GB (-3½)JAC (-0½)MIN (-2½)WSH (-2½)TEN (+4½)BAL (-7½)CLE (-6½)SEA (-7½)MIA (+3½)KC (-2½)LAC (-1½)IND (+10½)TB (-3½)
65Bwig7410BUF (-3½)
66Shady's Back Tell a Friend00
If your name is not in the standings, it is because we haven't received your entry fee yet.